California oppdatering fra Truth About Vaping

Truth about vaping har postet en update om hva som skjer i California, USA.

Kampen om å beholde dampen er i gang verden over, men motstanden er relativt massiv. I California, USA så har de nettopp vært gjennom en demokratisk prosess for å avgjøre om damping skal reguleres som tobakk. Forslaget i seg selv ble skrotet og nedstemt.. Men det sluttet på ingen måte der.

Se denne oppdateringen fra Truth About Vaping her:

  • Jan Arild Gjemble

    Det er helt utrolig hvordan de bestemmende myndigheter (politikere) i California og ellers i USA kan «sno» seg unna en åpen og offentlig høring der man vedtar å stemme ned forslag som berører damping, men så i neste omgang åpne for at de kan vedta akkurat det de ønsker bak lukkede dører.

    Ikke mye demokratiske prosesser igjen da. Og som du sier, vi i Norge er på mange måter enda værre stilt, ettersom vi ikke har den direkte påvirkningsmuligheten som befolkningen i USA har.

    Det gjenstår mye kamp og forsøk på å få myndighetene til å endre kurs i denne saken, også her hjemme i Norge.

Vis delingsknapper
Skjul delingsknapper