Leverandørlogg

En liten oversikt over kommende produkter til omtaler og en logg over hva som allerede har blitt omtalt. Denne listen vil bli oppdatert kontinuerlig. Det er KUN produkter som har blitt helsponset som dukker opp på denne listen. Produkter jeg har kjøpt selv helt eller delvis, vil ikke bli nevnt i denne listen.

Under bearbeidelse – Datoer, kategorier mm kommer

Innkommende ikke omtalt
Dette er en liste med diverse som har blitt lovet sendt fra leverandør kommende uke. Denne listen kan også inneholde produkter som har blitt motatt, men av ulike grunner ikke har blitt omtalt grunnet manglede informasjon, eller redusert arbeidskapasitet. Omtaler vil alltid bli publisert så fort fullstendig informasjon foreligger. I noen tilfeller er det feil eller mangler som jeg trenger å verifisere med produsent for å forsikre meg om at varen f.eks ikke har blitt skadet under transport.

Mods / Batterier / Startsett

  • eGrip v2 OLED // MyVapor / eLEAF
  • iSTICK 50w TC // MyVapor / Eleaf
  • eGo ONE Mega // Dampoteket.no
  • Subox Starterkit // Dampshop.no

Tanker / RDA / RBA

  • iSUB G // Dampshop.no

Tilbehør / Verktøy / Annet

  • Intet i kø akkurat nå (1.Juli 2015)

Juice

  • Ingen i kø

Mottatt og omtalt
Dette er produkter som allerede er mottatt og har fått en omtale enten skriftlig, med video eller begge deler. Hver produkt kan dras frem og sammenlignes med evnt. nyere versjoner eller andre produkter til enhver tid. Leverandører skal bli korrekt nevnt for hvert produkt.

Mods / Batterier / Starterkit

Tanker  / RDA / RBA

Tilbehør / Verktøy / Annet

Juice

Vis delingsknapper
Skjul delingsknapper